Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21? Boleh ke?

Setelah melatih sekolah yang ke-9, guru yang ke-444 serta peserta yang ke-666. Ada macam-macam yang kami belajar dari mereka. Di sini kami kongsikan sedikit pengalaman. 1. Sebenarnya ramai guru secara tidak language telah menggunakan teknik pengajaran abad ke-21 atau secara tidak langsung Blended Learning di dalam kelas mereka. Contohnya seperti penggunaan Kahoot di handphone dan Chromebooks yang membolehkan para pelajar mengeksplorasi teknologi secara sendiri dan menyeronokkan, penggunaan Chromebook bagi mencari maklumat dan dibentangkan di dalam kelas dan sebagainya. 2. Pembelajaran menggunakan teknologi lebih popular dikalangan guru-guru sekolah menengah berbanding sekolah rendah, tetapi bagi…continue reading →